Chương trình Giao lưu ca nhạc từ thiện ” Những trái tim không tật nguyền”

Tháng Mười Một 16, 2015 4:22 chiều

IMG_1384 - Copy (2) IMG_1385 - Copy IMG_1386 - Copy IMG_1387 - Copy IMG_1388 - Copy IMG_1392 IMG_1394 IMG_1395 - Copy IMG_1396 IMG_1397