Giới thiệu

Tiền thân của trường Tiểu học Xuất Hóa ngày nay là trường phổ thông cơ sở Xuất Hóa khi đó còn chung cấp I – II. Năm học 1994 – 1995 trường được tách khỏi trường phổ thông cơ sở và mang tên trường cấp I Xuất Hóa. Đến năm học 2003 – 2004 trường chính thức được đổi tên thành trường Tiểu học Xuất Hóa.

Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn, của chính quyền các cấp cùng với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh, trường Tiểu học Xuất Hóa đã được xây dựng khang trang trên một khuôn viên gọn, đẹp có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, chất lượng GD&ĐT ngày càng được nâng cao, vị thế của nhà trường ngày càng thu hút được sự ủng hộ nhiệt tình của các phụ huynh học sinh và huy động tối đa học sinh trong các thôn bản ra lớp học.

Năm học 2015-2016, trường có 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có 15 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn trong đó có 12 đồng chí có trình độ trên chuẩn, 3 đồng chí có trình độ đạt chuẩn. Số học sinh là 229 em biên chế 10 lớp. Trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 11 Đảng viên, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, các cuộc vận động lớn của Ngành, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Bộ giáo dục: Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học, và kiểm tra đánh giá; chỉ đạo việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, trường tiểu học Xuất Hóa đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, trường đã có 16/16 giáo viên soạn bài bằng máy vi tính và có 10 giáo viên biết dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền nhà trường đã đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và có học sinh đạt giải trong các hội thi năng khiếu, hội thi thể thao cấp tỉnh và học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Trong những năm tới nhà trường có chủ trương đặt mục tiêu nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo lên hàng đầu. Phấn đấu nhà trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I.